top of page
Ruskorinne-(6).jpg

Palvelut

Ruskorinne-(13).jpg
eu.jpg
Vellamo_PHL_mediumteksti_musta_alla_viivoina.png
Palveluilla niin aktiivista elämää kuin mahdollista

 

Ruskorinteen palvelupaketteihin tulee kuulumaan erilaisia siivous- , hoiva- ja ateriapalveluja. Palvelut määritellään aina henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaan ja niissä hyödynnetään laajasti nykyaikaisia ja digitaalisia ratkaisuja. Pääideana palveluissakin on olla osa luonnonläheistä kotia, jossa voi elää niin aktiivista elämää kuin mahdollista.

 

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi - KEKO 

Ruskorinne on mukana hankkeessa, jossa kehitetään uutta kestävän palveluasumisen ekosysteemiä. Hanke on nimeltään KEKO. Ruskorinne ja LAB-ammattikorkeakoulu toteuttavat hankkeen yhteistyössä vuosina 2021-2023. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen yhteistyö ja alueellinen ekosysteemi kestävien asumisratkaisujen kehittämiseksi. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan palveluasumisen referenssikokonaisuutta, joka on rakentamis- ja käyttöratkaisuiltaan vähähiilinen ja ihmislähtöinen. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet). 

Lue lisää KEKO-hankkeesta:

https://lab.fi/fi/projekti/kestavan-palveluasumisen-ekosysteemi-keko

bottom of page